İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, Akfırat Belediyesi’nde yaşananlarla ilgili olarak, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması talebiyle bir soru onergesi verdi. Uras tarafından TBMM Başkanlığına bugün verilen soru önergesinde,  İstanbul’da yayınlanan Çağdaş Tuzla Gazetesi’nin yayınladığı haberde verilen bilgilere atıfta bulunuluyor.Gazetenin 27 Şubat 2009 günlü sayısında yayınlanan habere göre,  İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın yakınları olduğu iddia edilen,Osman Maviyıldız, Ömer Faruk Maviyıldız ve Mustafa Kuzgun’a ait Tuzla Akfırat Beldesi Tepeören 775 parseldekiSaray Çiftliği’nin İSKİ Ömerli Barajı koruma havza sınırları içerisinde, dere mutlak koruma alanında, ve kaçak olduğu iddia edilmişti.

Aynı haberde, 775 parsel de bulunan Saray Çiftliği’nde yapılan kaçak binalara ilişkin, 19.09.2008 tarihinde yapı tatil tutanağı tutularak mühürlendiği, 16.12 2008 ve 105 sayılı Encümen kararıyla yıkım kararı verildiği, para cezası uygulandığı ve Tuzla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmişti.

Yargıya by pass mı yapıldı?


Çağdaş Tuzla Gazetesi’nin, 11 Eylül 2009 günlü internet sitesinde yer alan ve ulusal basında da yayınlanan haberde ise 775 parsele ilişkin tüm resmi yazışmaların parselde hisse sahibi olmayan Mehmet Kuzgun adına yapıldığı ve adı geçen şahıs hakkında Tuzla Asliye Ceza Mahkemesi’nde imar kirliliğine neden olmaksuçundan dava açıldığı, böylece yargının yanıltılarak by pass edilmeye çalışıldığı iddiası yer almıştı.

Yine aynı gazetenin 18.Eylül.2009 günlü internet sitesinde ve bazı ulusal gazetelerde, 775 parseldeki Saray Çiftliğine ait kaçak binalar hakkında Akfırat Belediyesi’nin yıkım kararı olmasına rağmen, yıkımın hiç yapılmadığı, resmi tutanaklar hazırlayarak kaçak binaların yıkılmış gibi gösterildiği ve binaların bugünkü bitmiş hali fotoğraflarla verilmişti.

Ufuk Uras’ın yanıtını istediği sorular…


İstanbul Milletvekili Ufuk Uras‘ın İçişleri Bakanı Atalay’dan yukarıdaki bilgiler ışığında yanıtlamasını istediği sorular ise şunlar:

“1. Adı geçen işletmenin ruhsatı var mıdır? Varsa, hangi kurum tarafından, hangi tarihte, kimler tarafından verilmiştir? Ruhsat kimlerin üzerinedir?

2. 775 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Akfırat Belediyesinin. tüm resmi yazışmalarına, mühürlemeye, suç duyurusuna, ve açılan davaya muhatap olan Mehmet Kuzgun bu parsele hissedar mıdır? Değilse, resmi yazışmaları bu kişiyi muhatap alarak yapan ve yargıyı yanıltanlar hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

3. Yıkımının yapıldığı iddia edilen 775 parseldeki kaçak binaların bugün hala varlığını sürdürdüğü fotoğraflarla basında yer almıştır. Bu binaların yıkılması için hangi yasal girişimlerde bulunacaksınız?

4. Binaların sanki yıkımı yapılmış gibi gösteren resmi tutanaklar tutarak kamuoyunu yanıltan belediye görevlileri hakkında hangi yasal işlemleri başlatacaksınız?”

Yorum Yapın