Tuzla eski Belediye Başkanı Mehmet Demirci’nin yaptıklarını haberleştiren gazetemizin, haksız şekilde kapatılması davası hukuk skandalına dönüştü.  Demirci’nin bir yargı kararıyla mahkeme önüne çıkmasının önlendiği ortaya çıktı. Gazetemiz, iç hukuk yollarının kapanması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmeye hazırlanıyor.

Belediye başkanlığı süresince halka 9 yaşında kızların evlenebileceğini, kadının dövülebileceğini öğütleyen şer’i aile İlmihallerini dağıtan, SSK primlerini geçmişe dönük belediye kasasından ödetmekten, ihale yolsuzluklarına ve tarikat ilişkilerine dek pek çok haber ile gündeme getirdiğimiz AKP’li Eski Tuzla Belediye Başkanı Mehmet Demirci, hakkında verilen ‘Kovuşturmaya Yer Olmadığına’ dair kararla hakim karşısına çıkmaktan kurtuldu.

SKANDALLARI YAZINCA KAPATILMIŞTIK

Mehmet Demirci’nin yaptıklarını yayınlayıp, bu haberler ulusal basına da yansıyınca, Demirci çareyi gazetemizi mühürlemekte bulmuştu. Gazetemiz “iskansız binada ruhsatsız çalıştığı” gerekçesiyle mühürlenmiş, bu uygulamaya karşı açtığımız davayı kazanmıştık.

7. İdare Mahkemesi, Belediye Başkanı’nın, kendisine verilen “kamu gücünün kötüye kullanıldığına” karar vererek kapatma kararını iptal etmişti.

Bunun üzerine, Demirci hakkında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmaya izin vermemesi üzerine de davayı Danıştay’a taşıyarak bakanlık kararını bozdurtmuştuk.

Danıştay 1. Dairesi kararında, “İddiaların da ciddi bulgu ve belgelere dayandığı anlaşıldığından yetkili merci tarafından ön inceleme emri verilmesi, ön inceleme raporu da göz önünde bulundurularak bir karar tesis etmesini, İçişleri Bakanlığı kararının kaldırılmasını, işlemler tamamlandıktan sonra dosyanın dairemize gönderilmesi”ni istemişti.

DOSYADAKİ DANIŞTAY KARARI “GÖRÜLMEDİ”


Danıştay kararına uyularak, bakanlık tarafından görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Tam hazırladığı raporda, kapatmanın hukuksuzluğuna dikkat çekerek sorumluların yargılanmasını istemişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı da Demirci ve diğer belediye yetkilileri hakkında yargılanma izni vermişti.

Bu gelişmelere dayalı olarak belediye görevlilerinin yargılanmasını beklerken, Tuzla Cumhuriyet Savcısı Ali Bahadır’ın verdiği “Kovuşturmaya Gerek Olmadığına” dair karar gazetemize tebliğ edildi.

Ancak bu takipsizlik kararını ilginç hale getiren, karara gerekçe olarak gösterilen, Danıştay kararının o dosyayla ilgisinin bulunmamasıydı. Savcının, konuyla ilgili Danıştay kararı dosyada dururken, nedense konusu itibariyle alakasız bir kararı  temel almasıydı.

İTİRAZ DA REDDEDİLDİ


Gazetemiz bu gelişmelerden sonra hazırladığı dilekçeye, konuyla ilgili Danıştay kararını ve müfettiş raporunu da ekleyerek Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz ettiyse de yine alakasız Danıştay kararı dayanak gösterilerek itiraz reddedildi. Böylece Demirci hakkındaki karar kesinleştirildi.

Müfettişin, dava Danıştay’da beklediği için, bu suç duyurusu ile ilgili olarak, dava sonuçlanıncaya kadar yapılacak herhangi bir işlemin olmadığını raporunda belirtmesine, Danıştay’ın da “dosyanın kendisine bakanlık tarafından bir karar tesis edilerek gönderilmesini istemesine rağmen”, Tuzla Cumhuriyet Savcısı Ali Bahadır’ın, Demirci ve arkadaşları hakkında “Soruşturmaya Gerek Yoktur” kararı vermesini ve dosyanın kesinleştirilerek kapatılmasını, büyük bir şaşkınlıkla karşıladık. Dosya üzerinden bir işlem yapma imkanımız kalmadığı için, gazetemiz konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma kararı aldı.

(Not: AİHM’e, Gazetemiz Çağdaş Tuzla tarafından başvuru yapıldı.  AİHM’nin, davayı kabul edip etmeyeceğine ilişkin kararını bekliyoruz!)

Yorum Yapın