Mehmet Demirci, Belediye Başkanı seçildikten yaklaşık üç ay sonra, geçmişe dönük beyanname vererek 10 yıllık SSK primlerini, belediye bütçesinden ödettiği otaya çıktı.

* Mehmet Demirci, 1994’den beri 10 yıl boyunca Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

* Bu süre içinde SSK’yla ilişkilendirilmek üzere hiç bir talebi olmadı.

* 11.06.2003 tarihinde Belediye’ye verdiği yazılı önergeyle “beni belediye bütçesinden ödenmek üzere geçmişe dönük olarak SSK’yla ilişkilendirin” dedi.

* Hukuk ve Tarifeler Komisyonu “bu meclisin karar vermesi gereken hususlardan değil” diyerek önergeyi 03.10.2003 tarih 141/1 no’lu raporla ve oy birliği ile iade etti.

* Dönemin Belediye Başkanı İdris Güllüce, 02.10.2005 tarihinde SSK’ya yazı yazarak belediye başkan yardımcılarından Demirci için talepte bulundu.

* 2004’ün Mart ayında Belediye Başkanı seçildi.

* Seçildikten sonra, sigorta müfettişi Osman Eski’nin raporuna dayanarak, geçmişe dönük beyannamelerinin tümünü, 03.06.2004 tarihinde verdi ve 10 yıllık sürenin tüm primlerini cezalarla birlikte belediye bütçesinden ödetti.

* Dönemin Hesap İşleri Müdürü Süleyman Çetinkaya ve Personel Müdürü Semanur Yavuz’un mevzuata ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle belediye kasasasından bu ödemeyi reddettikleri için görevlerinden alındıkları da iddia ediliyor.

* Uygulama gerçekleştirilirken Demirci, Belediyede 10 yıl boyunca sigortasız çalıştırılmış bir işçi gibi değerlendirildi ve belediyeye ayrıca ceza da kesildi! Tüm bu işlemler yasa ve mevzuatlara aykırı yürütüldü.

Emekli Bir Başmüfettiş diyor ki,

Seçimle gelen kişiler, sosyal güvenlikten yoksun kalmasın diye koşullu olarak 506 sayılı yasayla ilişkilendirilirler.

Birinci koşul istemdir.

Yani ilgili kişi önceden sigortalıysa ve devam ettirmek istiyorsa bununla ilgili olarak ya dilekçe ya da giriş bildirgeleri ve aylık sigorta bildirgesi verecektir.

İkinci koşul, bu kişilerin primlerini kendi ceplerinden ödeme zorunluluğudur.

Yani, bu kişilerin sigortalılık hali “isteme” bağlı olduğundan; gerek işveren, gerekse sigortalı primlerinin tamamının kendi ceplerinden ödemeleri gerekmektedir.

Ödenmeyen süre “feragat” sayılır.

Geçmişe dönük ödeme yapılamaz.

Sigortalılık hali ilgilinin tamamen tercihine bağlı olduğundan, primini ödemediği aylar için bu hakları feragat ettikleri kabul edilmektedir.

Hatta sonradan gecikme zammıyla birlikte geçmiş primlerinin ödenmesi bu süreler için onlara sigorta haklarından istifade etmeleri imkanı da sağlamaz. Çünkü bu genel sigorta prensiplerine aykırıdır.Prim ödememelerinden dolayı sigortalılık hakları düşen belediye başkan ve yardımcıları tekrar prim bildirgelerini vermeye başlamaları ve süresinde prim ödemeleri halinde bile, haklarından primlerinin yatırıldığı tarihten itibaren faydalanmaları mümkündür.

Raporla, kurum zarara uğratılmış, kişilere haksız menfaat sağlanmıştır.

Uygulama tamamen Orhan Eski’nin raporuna dayandırılmıştır. Oysa ki, sigorta müfettişlerinin görevlerini tanımlayan mevzuatın “e” maddesi işverenler tarafından kuruma yapılan bildirimlerin doğruluğunu araştırmak,haksız çıkarların önlenip caydırıcılığın egemen kılınmasına ilişkin çözüm önerileri getirip,uygulamak olduğu halde, bu raporda kurumun kendi mevzuatı olan genel yazı ve talimatlara aykırı olarak kişilere haksız menfaat sağlandığı kurumun istikbale mazuf olarak zarara uğratıldığı ve buna ilişkin yorumda bulunulduğu görülmektedir.

6 Soruda Demirci’nin SSK Oyunu

1- Demirci: “Anayasa’nın 60. maddesine göre herkesin sosyal güvenlik hakkı vardır, Belediye Başkan ve yardımcılarının sosyal sigortalı olması hukuksuz değildir.”

Kesinlikle haklısınız!

Belediye Başkan ve yardımcılarının sosyal sigortalı olması hukuksuz değildir. Ancak seçilmiş kişilerin sosyal güvenliği, “yasa ve genelgelerde” de belirtildiği gibi tamamen kendileri tarafından karşılanır, belediye kasasından ve geçmişe dönük olarak yapılamaz (Bakınız: “Ahlaksız Haber” mi? Gerçek mi?” )

2- Demirci: “506 sayılı kanunun 3. maddesinde ‘çalıştırılanların işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı oldukları, sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta yükümlülüklerinin bu tarih itibariyle başlayacağı’ belirtiliyor.

Oysa Tuzla Belediyesi beni 1994-2003 yılları arasında sigortasız çalıştırmış.”

Sizin ‘kaçırdığınız’ önemli bir konu var Sayın Başkan, Bu konu meselenin en önemli noktasıdır: Eğer siz 1994 -2003 yılları arasında Tuzla Belediyesi’nde bir iş akdine bağlı olarak çalışsaydınız, yani burada işçi veya memur veya sözleşmeli bir personel olsaydınız bu söylediklerinizin tamamı geçerli olurdu.

Ancak siz seçimle geldiğiniz için bir iş akdine bağlı çalışmıyorsunuz. Tıpkı Sendika Başkanları gibi, tıpkı belediye başkanları gibi… Sizin sosyal güvenlik haklarınızı düzenleyen maddeler başka…

Ve onlar da diyor ki, “Seçilmişlerin sigortalılık halleri isteğe bağlıdır. Prim ve aidatlarını kendilerinin ödemeleri halinde sigortalılık halleri devam eder.” Yani Tuzla Belediyesi sizi 10 yıl boyunca sigortasız çalıştırmamış. Siz prim ve aidatlarınızı isteğinize bağlı olarak ödemediğiniz için, sigortasız olmayı tercih etmişsiniz.

(Bakınız: Belediye Kanunu, 307 no’lu kanunla eklenen ek 7. madde.; Bakınız: T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 22/04/2004 tarihli genelge, Bakınız: SSK Başmüfettişi ve Grup Başkanı Ali Tezel’in konuyla ilgili yorumu.)

3- Demirci: “Başkan yardımcısı olarak çalıştığım dönemde, sigorta primlerimin ödenmemiş olması kanuna aykırı, usulsüz bir uygulamadır. SSK müfettişleri inceleme yapmış, primlerimin geriye dönük ödenmesi yolunda rapor vermiştir.”

2. maddede de açıkça anlattığımız gibi yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde baktığımızda, Belediye’nin primlerinizi ödememesi kanuna aykırı ve usulsüz değil, tam da mevzuatın işletilmesidir. Geçmişe dönük ödeme yapmak mevzuata uygun değildir. Mevzuat der ki, Seçilmişlerin sigortalılık halleri, prim ve aidatlarını ödemeleri halinde devam eder. Ödemedikleri aylar feragat sayılır. Geçmişe dönük ödeme yapılamaz. (Bakınız: SSK Genel Müdürlüğü Genelge 16)

Demirci’nin sigorta primlerinin geçmişe dönük olarak ödenmesi için” rapor veren sigorta müfettişine gelince, sanıyoruz o durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili denetleme kurulunun işidir ve yasa ve mevzuatlar bu kadar açıkken neden böyle bir rapor verildiğinin cevabını onlar bulacaktır…

4- Demirci: “1994 yılında SSK primlerimin ödenmediğini farkettim.”

Eğer bu cümle 2 Ağustos tarihli Bugün Gazetesi’nin bir dizgi hatası değilse, doğru değil. Çünkü Sayın Demirci bu durumu 1994 yılında değil, 2003 yılında “farkediyor.” Yani tam 10 yıl (on yıl) sonra… Yani 10 yıl boyunca bu konu Sayın Demirci’nin hiç aklına gelmemiş! 11.06.2003 tarihinde bir yazılı önergeyle “beni geçmişe dönük olarak, belediye bütçesinden SSK ile ilişkilendirin” diyor.Ve bu talebi içeren önergesi komisyonca reddediliyor.

5-Demirci: “Yaptığım incelemede Danıştay Kararına göre belediye başkanı ile aynı muhasebe usullerine tabi olduğumuzu farkettim”

Kesinlikle doğru! Danıştay Kararına göre belediye başkanları ve azadan seçilen yani belediye meclis üyeleri arasından seçilen yardımcıları, aynı muhasebe usullerine ve özlük haklarına tabidir. Peki, Sayın Demirci bunu emsal gösterdiğine göre, merak ediyoruz: Dönemin Belediye Başkanı Sayın İdris Güllüce’nin başkanlık yaptığı dönemde, sosyal güvenlik primleri hangi kuruma nasıl yatırılmış? Acaba Sayın Demirci’nin, 10 yıllık çalışma arkadaşları Cengiz Tayfur ve Hacı Bayram Kılıç için yapılan“onların da primleri ödendi” açıklamaları gibi, İdris Güllüce için de bir açıklama gelir mi?

6- Demirci: “Yeni yasaya göre SSK’yı tercih eden kişi primlerini kendisi ödüyor. Ancak eski yasada böyle bir şey yok…”

Sayın Demirci’nin hafızası biraz zayıf mı desek acaba? Konuyla ilgili mevzuat ve yasalar 1952 yılından başlıyor ve bugüne dek geliyor. Sayın Başkan’ın yeni Hesap İşleri Müdürü’yle birlikte, 2 -3. sayfalarda yayınladığımız yasa ve genelgeleri özellikle de tüm belediyelerde olan “Hesap İşleri Rehberi” nin 481. sayfasını dikkatlice incelemesini rica etsek…

………………………………………………………

- “Bu haber yalandır” diye başlayan açıklamalar, Sayın Demirci’nin ‘tenis arkadaşı’nın çıkardığı ‘gazete’nin ağzından “sehven yapılmış bir hatadır. İade edilir, olur biter’ noktasına geldi.

-‘Tenis arkadaşı’ bununla da kalmadı, “Ben araştırdım. Bu 5 milyar civarında birşey.” diye raconu kesti!!!

- O halde, şöyle söyleyelim: Biz de araştırdık. Bu işin bedeli 2004’ün başı itibariyle 40 milyara yakın…

- Bunun da ötesinde, 10 yıl erken emekli olup, alacağı 10 yıllık emekli maaşı.. Peki Demirci’nin açıklamasına göre diğer Belediye Başkan yardımcılarına da aynı işlem yapılmış… Ötesini siz düşünün.

- ‘Tenis arkadaşı’ diyor ki, “Demirci 5 milyar için suistimalci olabilir mi?” Kendisi acaba Demirci’ye sınır mı biçiyor? 5 milyar için olmaz, peki…? Bizce ‘tenis arkadaşı” Belediye Başkanımıza ayıp ediyor!!!

Yorum Yapın