SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVALARINA VERDİĞİMİZ SAVUNMALAR:T.C.  ŞİŞLİ  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’na,

Dosya No:2011/20323

CEVAP VEREN : Halil ÖZEN

Aydıntepe Mah, Yeşildere cad, No:14 TUZLA-İSTANBUL

ŞİKAYETÇİ : Yalçın AKDOĞAN’a vekaleten Av. Muammer CEMALOĞLU

CEVAPLARIMIZ :

1- Şikayetçi, BİRGÜN gazetesinin 14.04.2011 tarihli nüshasında

yer alan “KAÇAK HAFRİYATIN BİR BEDELİ VARMIŞ”, ile verilen haberin gerçeğe aykırı ve iftira niteliğinde olduğunu ileri sürerek şahsım hakkında savcılığınıza suç duyurusunda bulunmuştur. Oysa ki  davaya konu haber tamamen gerçektir. Dava konusu haber bütünüyle okunduğunda görüleceği gibi haberlerde gerçeğe aykırı, yalan veya iftira niteliğinde olan hiçbir husus yoktur.

2- Davaya konu olan haberde özet olarak;

Halen AKP Ankara Milletvekili Adayı ve Başbakanlık danışmanı Yalçın Akdoğan’ın babasına  40.000 kamyon kaçak hafriyat dökümü yaptırıldığı, bunun parasal karşılığının müfettiş raporlarına göre yaklaşık 4 trilyon olduğu, bu eylemin dönemin Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’a ait ajandasında kendi el yazısıyla bulunduğu, Hilmi Yıldız’ın bizzat kendi ifadesinde ajandaların ve el yazısının kendine ait olduğunu kabul ettiğini, İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri Selim Demir ve Osman Can Yenice’nin beldede aylarca süren çalışmalar sonucu hazırladıkları tevdi raporunda kaçak hafriyat dökümüyle ilgili tespitlere yer verildiği elde edilen somut bilgiler ışığında haberleştirilmiştir.

4- Haberimiz tamamen gerçektir. Şöyle ki,

4.1- İstanbul İli Tuzla ilçesi Akfırat Belde Belediyesi’ndeki yolsuzlukları araştırmak üzere bölgede aylarca incelemede bulunan İçişleri Bakanlığı Konrolörleri Selim Demir ve Osman Can Yenice’nin hazırladıkları 11.09.2008 tarih ve 34/19, 57/45 no’lu hazırlanan ve 19.12.2008 tarihinde 34/26, 57/52 numarayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen tevdi raporunun 25. ve 65. Sayfaları arasında kaçak hafriyat dökümelerinden kayıt dışı para alındığı ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Müfettişler hazırladıkları raporda araştırdıkları dönem için yaklaşık 49.289 kamyon kaçak hafriyat döküldüğünü, bunun parasal değerinin İSTAÇ A.Ş’den alınan rakamlara göre 4.928.900 TL olarak belirlendiği, bu paranın  nereye gittiğinin bilinemediğini belirterek raporun 65. Sayfasında “Sadece belediye başkanı ve belediye personeliyle bu işin organize edilemeyeceği, bütün tanıkların fiş kullanıldığını bildikleri halde paranın nasıl veya kimin tarafından alındıklarının bir tesadüf olamayacağı anlaşıldığından….” diyerek olayın vehametini gözler önüne sermiştir. Konu ilgili raporun “incelenen konular” bölümünde 3. Sayfa 2.madde olarak da görülmektedir. (Ek 1/1: Raporun ön sayfası, Ek 1/2:, Raporun “İncelenen konular” başlıklı sayfası Ek 1/3: Tevdi raporun sayfa 25 ve 65. Sayfaları arası ilgili bölümü)

4.2- Müfettişlerin raporunun hazırlanmasının ardından yapılan operasyondan sonra başlayan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Atay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı resmi yazıda bir çalışma grubu oluşturulduğunu bildirmiştir. (Ek 2: İlgili Yazı)

4.3- Bu kapsamda hazırlanan fezlekenin ilgili sayfasında ,

“Ayrıca yapılan aramalarda Enes YILDIZ’ın işyerinde ele geçen ve Belediye Başkanı Hilmi YILDIZ tarafından kendisine ait olduğu beyan edilen 2004 yılı Esen ajandasının, 25 Mayıs tarihli sayfasında,

“900 tane fiş verildi, 1000 tane fiş teslim edildi, ücreti bilahare alınacak, Zeki Ünal (Peri Mühendislik) Kalyon İnşaat”,

27 Temmuz tarihli sayfasında “Yapı Merkezi 1- 565 kamyon = I. Bölüm, Kalyon İnşaat = 1000 kamyon ödedi, 294 kamyon; 2- Ahmet Öget = 60 kamyon; 3- Yaşar Bozkurt = 25 kamyon; 4- Martel = 50 Kamyon = ödedi”,

4 Ağustos tarihli sayfasında “Yapı Merkezi = 1600 kamyon, 22.400 = 100”,

5 Ağustos tarihli sayfasında “Yapı Merkezi = 1600 kamyon, 22.400 m3 Kalyon = 1830 kamyon, Nazar İnşaat 250 kamyon, Ahmet ÖGET = 180 kamyon”,

17 Ağustos tarihli sayfasında “Nazar = 380 kamyon döküm, Ahmet Öget = 240 kamyon”,

21 Ağustos tarihli sayfasında “Döküm 915 kamyon”,

2 Eylül tarihli sayfasında “Yalçın Akdoğan’ın babası = 40 bin kamyon”,

2 Ekim tarihli sayfasında “Hafriyat konusu = 800 m3 = 1000”,

25 Ekim tarihli sayfasında “1- 4 milyarlık hafriyat çeki”

30 Aralık tarihli sayfasında “Teknik Yapı İnşaat = 1000 kamyon Ataşehir’den gelecek”,

İbareleri kayıtlıdır. Bu ibareler de İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri tarafından düzenlenen Raporda belirtilen ve Akfırat Belediyesi başlıklı Toprak Döküm Fişi ile ispatlanan hafriyat dökümlerinden kayıt dışı para alındığını göstermektedir. Ajandada toplam 49.289 kamyon hafriyat dökümü yapıldığı kayıtlıdır. Bunun parasal değeri İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin raporundaki İSTAÇ A.Ş.nden alınan 2007 yılı döküm tarifelerine göre en az (49.289 kamyon x 100,00 TL=) 4.928.900,00 TL.dır. Belediye hesaplarına girmesi gereken 4.928.900,00 TL örgüt faaliyetleri için kaynak olmuştur.” Denilerek müfettişlerin belirlediği konular somutlaştırılmıştır.

(Ek 3/1: Adı geçen fezlekenin ilgili sayfası

Ek 3/2: Fezlekenin tamamı)

4.4- Halen T.C İstanbul  9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Akfırat Çetesi davasında halen tutuklu olarak yargılanan dönemin belediye başkanı Hilmi Yıldız 10.01.2009 tarihinde Sarıgazi J. Krk. Komutanlığı’nda verdiği ifadede adı geçen ajandanın kendisine ait olduğunu kabul etmiştir.

(Ek 4/1: Hilmi Yıldız’ın ifadesinin birinci sayfası

Ek 4/2: İfadenin ilgili sayfası)

5- Sonuç olarak Sayın Savcılığınıza sunduğumuz tüm bu belge ve bilgilerin ışığında haberimiz gerçektir. Kamuoyunda “Akfırat Çetesi” olarak bilinen ve halen T.C İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Özel Yetkili) 2009/69 numaralı dosyayla devam eden bu dava, sadece beldenin eski belediye başkanı ve yöneticilerinden ibaret değildir. Dosya incelendiğinde görülecektir ki, bu dosyanın içeriğinde yüksek görevlerde bulunan siyasetçiler, bürokratlar, onların çocukları, bazı yargı temsilcileri, askerler de vardır. Bunların bir bölümünün dosyaları ayrılmış farklı savcılıklara gönderilmiş, bir kısmı fezlekelerde bir kısmı itiraf ifadelerinde vardır. Bunlar davanın başından beri peyder pey çeşitli yayın organlarından haberleştirilmiştir.

Dolayısıyla diğerleri gibi Yalçın Akdoğan’ın babasının haber yapılması da doğaldır. Haberin yapılmasında ve yayınlanmasında kamu yararı vardır. Haberimiz günceldir ve “haber değeri” vardır. Çünkü haberde bahsi geçen Yalçın Akdoğan, 1994 yılında Pendik Belediyesi’nde Eğitim-Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1996 yılında Başbakanlık’ta Devlet Bakanı Basın Müşavirliği görevlerinin ardından şu anda AKP Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı olarak kamuyonun yakından tanıdığı bir siyasetçidir. Haberin içeriğinde yalan, iftira yoktur. Hakaret içermemektedir.

Tüm bunlardan dolayı şahsıma yönelen hiç bir suçlamayı kabul etmediğimi bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım.

Davalı

Halil ÖZEN

EKLER:

Ek 1/1: Tevdi raporun sayfa 25 ve 65. Sayfaları arası ilgili bölümü,

Ek 1/2: Raporun ön sayfası,

Ek 1/3: Raporun “İncelenen konular” başlıklı sayfası

Ek 2: Davayla ilgili hazırlanan çalışma grubuyla ilgili yazı

Ek 3/1: Adı geçen fezlekenin ilgili sayfası

Ek 3/2: Fezlekenin tamamı

Ek 4/1: Hilmi Yıldız’ın ifadesinin birinci sayfası

Ek 4/2: İfadenin ilgili sayfası

————————————————————————

TAZMİNAT DAVASI’NA YAPTIĞIMIZ SAVUNMA:

ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ne gönderilmek üzere

TUZLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ   SAYIN HAKİMLİĞİNE,

Dosya No: 2011/187

CEVAP VEREN

DAVALI    : Halil ÖZEN

Aydıntepe Mah, Yeşildere cad, No:14 TUZLA-İSTANBUL

DAVACI : Yalçın AKDOĞAN

VEKİLLERİ : Av. Muammer Cemaloğlu

D.KONUSU : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulması ve hukuki

dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verilmesi

talebidir.

CEVAPLARIMIZ :

1- Davacı, BİRGÜN gazetesinin 14.04.2011 tarihli nüshasında

yer alan “KAÇAK HAFRİYATIN BİR BEDELİ VARMIŞ”, ile verilen haberin gerçeğe aykırı ve iftira niteliğinde olduğunu ileri sürerek benden ve diğer davalılardan toplam 10.000 TL manevi tazminat talebinde bulunmaktadır. Davacının iddiaları aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız nedenlerle gerçeğe aykırı olup, haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur.

2- Davaya konu haber tamamen gerçektir. Dava

konusu haber bütünüyle okunduğunda görüleceği gibi haberlerde gerçeğe aykırı, yalan veya iftira niteliğinde olan hiçbir husus yoktur.

3- Davaya konu olan haberde özet olarak;

Halen AKP Ankara Milletvekili Adayı ve Başbakanlık danışmanı Yalçın Akdoğan’ın babasına  40.000 kamyon kaçak hafriyat dökümü yaptırıldığı, bunun parasal karşılığının müfettiş raporlarına göre yaklaşık 4 trilyon olduğu, bu eylemin dönemin Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıldız’a ait ajandasında kendi el yazısıyla bulunduğu, Hilmi Yıldız’ın bizzat kendi ifadesinde ajandaların ve el yazısının kendine ait olduğunu kabul ettiğini, İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri Selim Demir ve Osman Can Yenice’nin beldede aylarca süren çalışmalar sonucu hazırladıkları tevdi raporunda kaçak hafriyat dökümüyle ilgili tespitlere yer verildiği elde edilen somut bilgiler ışığında haberleştirilmiştir.

4- Haberimiz tamamen gerçektir. Şöyle ki,

4.1- İstanbul İli Tuzla ilçesi Akfırat Belde Belediyesi’ndeki yolsuzlukları araştırmak üzere bölgede aylarca incelemede bulunan İçişleri Bakanlığı Konrolörleri Selim Demir ve Osman Can Yenice’nin hazırladıkları 11.09.2008 tarih ve 34/19, 57/45 no’lu hazırlanan ve 19.12.2008 tarihinde 34/26, 57/52 numarayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen tevdi raporunun 25. ve 65. Sayfaları arasında kaçak hafriyat dökümelerinden kayıt dışı para alındığı ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

Müfettişler hazırladıkları raporda araştırdıkları dönem için yaklaşık 49.289 kamyon kaçak hafriyat döküldüğünü, bunun parasal değerinin İSTAÇ A.Ş’den alınan rakamlara göre 4.928.900 TL olarak belirlendiği, bu paranın  nereye gittiğinin bilinemediğini belirterek raporun 65. Sayfasında “Sadece belediye başkanı ve belediye personeliyle bu işin organize edilemeyeceği, bütün tanıkların fiş kullanıldığını bildikleri halde paranın nasıl veya kimin tarafından alındıklarının bir tesadüf olamayacağı anlaşıldığından….” diyerek olayın vehametini gözler önüne sermiştir. Konu ilgili raporun “incelenen konular” bölümünde 3. Sayfa 2.madde olarak da görülmektedir. (Ek 1/1: Raporun ön sayfası, Ek 1/2:, Raporun “İncelenen konular” başlıklı sayfası Ek 1/3: Tevdi raporun sayfa 25 ve 65. Sayfaları arası ilgili bölümü)

4.2- Müfettişlerin raporunun hazırlanmasının ardından yapılan operasyondan sonra başlayan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Atay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı resmi yazıda bir çalışma grubu oluşturulduğunu bildirmiştir. (Ek 2: İlgili Yazı)

4.3- Bu kapsamda hazırlanan fezlekenin ilgili sayfasında ,

“Ayrıca yapılan aramalarda Enes YILDIZ’ın işyerinde ele geçen ve Belediye Başkanı Hilmi YILDIZ tarafından kendisine ait olduğu beyan edilen 2004 yılı Esen ajandasının, 25 Mayıs tarihli sayfasında,

“900 tane fiş verildi, 1000 tane fiş teslim edildi, ücreti bilahare alınacak, Zeki Ünal (Peri Mühendislik) Kalyon İnşaat”,

27 Temmuz tarihli sayfasında “Yapı Merkezi 1- 565 kamyon = I. Bölüm, Kalyon İnşaat = 1000 kamyon ödedi, 294 kamyon; 2- Ahmet Öget = 60 kamyon; 3- Yaşar Bozkurt = 25 kamyon; 4- Martel = 50 Kamyon = ödedi”,

4 Ağustos tarihli sayfasında “Yapı Merkezi = 1600 kamyon, 22.400 = 100”,

5 Ağustos tarihli sayfasında “Yapı Merkezi = 1600 kamyon, 22.400 m3 Kalyon = 1830 kamyon, Nazar İnşaat 250 kamyon, Ahmet ÖGET = 180 kamyon”,

17 Ağustos tarihli sayfasında “Nazar = 380 kamyon döküm, Ahmet Öget = 240 kamyon”,

21 Ağustos tarihli sayfasında “Döküm 915 kamyon”,

2 Eylül tarihli sayfasında “Yalçın Akdoğan’ın babası = 40 bin kamyon”,

2 Ekim tarihli sayfasında “Hafriyat konusu = 800 m3 = 1000”,

25 Ekim tarihli sayfasında “1- 4 milyarlık hafriyat çeki”

30 Aralık tarihli sayfasında “Teknik Yapı İnşaat = 1000 kamyon Ataşehir’den gelecek”,

İbareleri kayıtlıdır. Bu ibareler de İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri tarafından düzenlenen Raporda belirtilen ve Akfırat Belediyesi başlıklı Toprak Döküm Fişi ile ispatlanan hafriyat dökümlerinden kayıt dışı para alındığını göstermektedir. Ajandada toplam 49.289 kamyon hafriyat dökümü yapıldığı kayıtlıdır. Bunun parasal değeri İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerinin raporundaki İSTAÇ A.Ş.nden alınan 2007 yılı döküm tarifelerine göre en az (49.289 kamyon x 100,00 TL=) 4.928.900,00 TL.dır. Belediye hesaplarına girmesi gereken 4.928.900,00 TL örgüt faaliyetleri için kaynak olmuştur.” Denilerek müfettişlerin belirlediği konular somutlaştırılmıştır.

(Ek 3/1: Adı geçen fezlekenin ilgili sayfası

Ek 3/2: Fezlekenin tamamı)

4.4- Halen T.C İstanbul  9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Akfırat Çetesi davasında halen tutuklu olarak yargılanan dönemin belediye başkanı Hilmi Yıldız 10.01.2009 tarihinde Sarıgazi J. Krk. Komutanlığı’nda verdiği ifadede adı geçen ajandanın kendisine ait olduğunu kabul etmiştir.

(Ek 4/1: Hilmi Yıldız’ın ifadesinin birinci sayfası

Ek 4/2: İfadenin ilgili sayfası)

5- Sonuç olarak Sayın Mahkemeye sunduğumuz tüm bu belge ve bilgilerin ışınğında haberimiz gerçektir. Kamuoyunda “Akfırat Çetesi” olarak bilinen ve halen T.C İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Özel Yetkili) 2009/69 numaralı dosyayla devam eden bu dava, sadece beldenin eski belediye başkanı ve yöneticilerinden ibaret değildir. Dosya incelendiğinde görülecektir ki, bu dosyanın içeriğinde yüksek görevlerde bulunan siyasetçiler, bürokratlar, onların çocukları, bazı yargı temsilcileri, askerler de vardır. Bunların bir bölümünün dosyaları ayrılmış farklı savcılıklara gönderilmiş, bir kısmı fezlekelerde bir kısmı itiraf ifadelerinde vardır. Bunlar davanın başından beri peyder pey çeşitli yayın organlarından haberleştirilmiştir.

Dolayısıyla diğerleri gibi Yalçın Akdoğan’ın babasının haber yapılması da doğaldır. Haberin yapılmasında ve yayınlanmasında kamu yararı vardır. Haberimiz günceldir ve “haber değeri” vardır. Çünkü haberde bahsi geçen Yalçın Akdoğan, 1994 yılında Pendik Belediyesi’nde Eğitim-Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1996 yılında Başbakanlık’ta Devlet Bakanı Basın Müşavirliği görevlerinin ardından şu anda AKP Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı olarak kamuyonun yakından tanıdığı bir siyasetçidir. Haberin içeriğinde yalan, iftira yoktur. Hakaret içermemektedir. Tüm bunlardan dolayı davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz.

DELİLLER : Müfettiş raporları, fezleke, sanık ifadeleri vs. deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle hukuki dayanaktan yoksun davanın reddine,  yargılama giderleri ve ileride avukat tutmamız halinde ücreti vekaletin davacıya yükletilmesine karar verilmesini  arz ve talep ederim. Saygılarımla,

Davalı

Halil ÖZEN

EKLER:

Ek 1/1: Tevdi raporun sayfa 25 ve 65. Sayfaları arası ilgili bölümü,

Ek 1/2: Raporun ön sayfası,

Ek 1/3: Raporun “İncelenen konular” başlıklı sayfası

Ek 2: Davayla ilgili hazırlanan çalışma grubuyla ilgili yazı

Ek 3/1: Adı geçen fezlekenin ilgili sayfası

Ek 3/2: Fezlekenin tamamı

Ek 4/1: Hilmi Yıldız’ın ifadesinin birinci sayfası

Ek 4/2: İfadenin ilgili sayfası

6 Yorum

 1. Stuart demişki,

  havoc@putains.grosss” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

  Yazan 25 Kasım 14 Saat 10:02 am

 2. Dan demişki,

  bewitched@slid.montgomerys” rel=”nofollow”>.…

  good!…

  Yazan 14 Aralık 14 Saat 2:37 pm

 3. Joe demişki,

  antagonism@stipulates.exertions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

  Yazan 20 Aralık 14 Saat 2:57 am

 4. Glen demişki,

  estellas@covenants.teacher” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

  Yazan 29 Ocak 15 Saat 12:24 am

 5. brett demişki,

  highlight@sheer.transition” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

  Yazan 04 Şubat 15 Saat 2:06 am

 6. Austin demişki,

  satisfied@exclusion.gargantuan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

  Yazan 06 Şubat 15 Saat 6:17 pm

Yorum Yapın